Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 27 april 2010

Nu geen inpassingsplan Rijsbruggerwegtracé

D66 is tegen de keuze om Houten op de autoweg A12 aan te sluiten via het zogeheten Rijsbruggerwegtracé. Daarom heeft de fractie tegen dit voorstel van Gedeputeerde Stateh gestemd. GS bieden te weinig ruimte voor alternatieve oplossingen, het inpassingsplan komt neer op een doorsnijding van het landschap.
GS stelde voor om het project Rijsbruggerwegtracé te benoemen tot een project van provinciaal belang, als bedoeld in de Wet ruimtelijke ordening (Wro), en om voor het Rijsbruggerwegtracé een inpassingsplan op te stellen.
Groen en groeiTijdens de Statenvergadering van 26 april heeft D66 tegen het statenvoorstel voor een inpassingsplan gestemd. Bij D66 blijft twijfel bestaan over keuze voor dit tracé. D66 kiest voor groen en groei. Op de 'ladder van Verdaas' staat het aanleggen van nieuwe wegen door open gebied op de laagste sport.  Volgens deze systematiek moeten maatregelen die de vraag beïnvloeden, zoals mobiliteitsmanagement, eerst genomen worden.
D66 erkent dat de ontsluiting van Houten een aangelegenheid van provinciaal belang is, maar door nu te kiezen voor het Rijsbruggerwegtracé verdwijnen de overige alternatieven ver achter de horizon.