Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 27 april 2010

Jeugdzorg: gebrekkig bestuurlijk leiderschap GS

Gedeputeerde Staten heeft gebrekkig bestuurlijk leiderschap getoond ten aanzien van de financiële crisis bij Bureau Jeugdzorg Utrecht (BJU). Dat concludeerde de D66 Statenfractie in Utrecht  gisteren tijdens de vergadering van Provinciale Staten. “BJU en  provincie hebben geen deugdelijk middellange-termijnbeleid gevoerd. Er is geen financieel lijk uit de kast is gekomen, maar door gebrek aan sturing en pro-activiteit is een financieel lijk in de kast gecreëerd,” aldus D66-Statenlid Jacqueline Versteeg.
Te laat en niet volledigOok het management van BJU is in gebreke gebleven, maar de provincie was in het verleden al gewaarschuwd. “Gedeputeerde Staten zouden alert moeten zijn, met de wetenschap van de aanbevelingen van de beleidsaudit, die naar aanleiding van een problematisch verleden met BJU is gedaan in 2007. En met de wetenschap van een subsidieaanvraag die zo’n 20% hoger was dan de toekenning, hadden de alarmbellen al in oktober oorverdovend af moeten gaan. En anders wel begin november toen officieus het bedrag vanuit het Rijk bekend was,” aldus Statenlid Jacqueline Versteeg. Tevens is Gedeputeerde Staten in de discussie verweten dat Provinciale Staten te laat en niet volledig op de hoogte is gesteld van de omvang en ernst van de financiële impasse.
Onduidelijkheid over incidentele financieringHet draait om onduidelijkheid over incidentele investeringen en voorfinanciering van taken van BJU. Versteeg: “D66 heeft in oktober 2009 al vragen gesteld over onrust in het veld, over de onduidelijkheid van continuering van incidentele gelden en daarmee mogelijk ontslag/vertrek van ingewerkt personeel. Door Gedeputeerde Staten is dit toen, en nogmaals in november, stellig ontkend. Daardoor is Provinciale Staten op een dwaalspoor gezet. D66 zag een topje van de ijsberg; nu lijkt de provincie als een Titanic tegen de ijsberg op te varen”. 
Oplossing voor financiële en bestuurlijke problemen?Financieel en bestuurlijk spelen er problemen die opgelost moeten worden. Aan Provinciale Staten zal in juni bij de behandeling van de Voorjaarsnota om extra geld worden gevraagd. Provinciale Staten hebben als voorwaarde gesteld dat er een goed plan van aanpak komt. D66 heeft samen met Groen Links een motie ingediend waarbij de eisen zijn aangescherpt waaraan het plan van aanpak moet voldoen. Alsnog moet worden aangegeven hoe de aanbevelingen uit 2007 (minder afstandelijke aansturing, meer bestuurlijk leiderschap en een strakke aansturing op de kerntaken van BJZ) tot uiting komen in de werkrelatie met Bureau Jeugdzorg. Ook willen D66 en Groen Links dat een aantal onderwerpen op bestuurlijk niveau op de gespreksagenda komen, waaronder de ontwikkeling van de wachtlijsten en de maatregelen van BJU gericht op duurzame bedrijfsvoering. Tot slot beoogt de motie dat Provinciale Staten goed op de hoogte worden gehouden van de voortgang en inhoud van de bestuurlijke afspraken. De motie is door alle partijen onderschreven.
Download de bijdrage aan het debat van Jacqueline Versteeg.