Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 27 april 2010

Groen licht voor verdiepen N237 Soesterberg

D66 steunt de plannen voor het verdiepen van de provinciale weg N237 bij Soesterberg. Deze plannen passen in het masterplan voor het dorp. Soesterberg heeft immers lange tijd 'op slot' gezeten vanwege de nabij gelegen vliegbasis.
D66 kan instemmen met een provinciale bijdrage aan het Masterplan Soesterberg. Wel is de financiële onderbouwing van deze bijdrage onjuist, volgens D66-fractievoorzitter Ralph de Vries. “Het fonds uitplaatsing hinderlijke bedrijven en het fonds binnenstedelijk bouwen en wonen zijn, gezien de daarbij behorende criteria, niet bedoeld voor het verdiepen van wegen. Dit noem ik creatief boekhouden van Gedeputeerde Staten.”  
D66 stemde dus niet in met de dekking van dit voorstel.