Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 20 april 2010

Plan B voor Groot-Mijdrecht-Noord

Met tegenzin heeft de D66-fractie ingestemd met het voorstel van gedeputeerde Wouter de Jong (CU) om binnen 2 maanden met een alternatief plan, plan B, te komen voor polder Groot Mijdrecht Noord.
Het plan moet een alternatief vormen voor de bestaande plannen om de polder om te vormen tot een natuurgebied, waardoor ongeveer 30 huizen moeten verdwijnen. Plan B moet op een groter draagvlak binnen de gemeenteraad van De Ronde Venen en onder de bewoners kunnen rekenen. D66 vindt dat 2 maanden extra op een discussie die al 15 jaar loopt, niet onoverkomelijk is. 
Duurzame oplossing'Het lijkt goed nieuws voor de bewoners. Maar ik verwacht dat we over 15 jaar wederom de discussie gaan voeren over de polder', reageerde D66-fractievoorzitter Ralph de Vries in een uitzending van RTV Utrecht. D66 wil er voor waken dat het uitgangspunt van een duurzame en langjarige oplossing voor de problematiek in de polder nu opgeofferd wordt ten faveure van een korte-termijnoplossing die alleen op lokaal draagvlak is gebaseerd. D66 zet vraagtekens bij het verkrijgen van een volledig draagvlak onder bevolking en gemeenteraadsleden.
Gedeputeerde De Jong zou als gedeputeerde Duurzaamheid juist duurzaam in plaats van draagvlak als belangrijkste criterium moeten blijven nastreven. D66 is bang dat de provincie met plan B uiteindelijk bakzeil zal gaan halen. Met alle gevolgen van dien voor het totale gebied. 
Immers: de problematiek van polder Groot Mijdrecht Noord, met name zout kwelwater en bodemdaling, heeeft effect op het hele omringende gebied. Daaraan voorbij gaan, betekent voorbij gaan aan een duurzame oplossing. 
Kritisch volgenBovendien is D66 van mening dat de eeuwig dwarsliggende coalitiepartner CDA met plan B een ontsnappingsroute geboden wordt in het zicht van de provinciale verkiezingen van 2 maart 2011. Daarom zal D66 de uitkomst het nu lopende onderzoek kritisch volgen en beoordelen.