Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 6 april 2010

Motie D66 aangenomen: betere lobby in Den Haag

De provincie Utrecht loopt kansen mis in Den Haag. De provincie is relatief onzichtbaar voor ministeries en vertoont zwakke lobby-activiteiten. Om die reden hebben Provinciale Staten op 22 maart, op voorstel van D66, een motie aangenomen waardoor Gedeputeerde Staten (GS) snel met een hernieuwd plan van aanpak moet komen voor de Public Affairs van de provincie.
D66-fractievoorzitter Ralph de Vries stelde tijden het debat over de bestuurskrachtmeting van de Randstadprovincies de nog steeds zwakke lobby-activiteiten van Utrecht aan de kaak. De visitatiecommissie, die gekeken heeft naar de bestuurskracht van de Randstadprovincies, concludeerde dat Utrecht weinig doelmatig en effectief haar belangen bij de ministeries in Den Haag weet te promoten. Die relatieve onzichtbaarheid van bij voorbeeld de directie in Den Haag zorgt er voor, dat Utrecht kansen misloopt. 
Haags AlarmMet deze conclusie werd volgens D66 duidelijk dat het rapport 'Haags Alarm' uit maart 2003, waarin eenzelfde conclusie werd getrokken, niets aan relevantie had ingeboet. 
In het coalitieakkoord heeft GS een lobby-plan met doelstellingen voor de komende vier jaar aangekondigd. GS hebben tot nu toe alleen in 2008 het beleidsplan Public Affairs 2008-2009 aangeboden als uitwerking van het coalitieakkoord. Daarna is niets meer vernomen over de jaren 2010-2011. Met de motie wil D66 dat GS alsnog werk maakt van een nieuw beleidsplan voor de resterende collegeperiode.