Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 19 maart 2010

Kilometerheffing weg, wegenplannen onderuit?

Het stopzetten van de plannen voor de kilometerheffing heeft mogelijk gevolgen voor de Pakketstudies, de plannen voor de snelwegen rond Utrecht. Die plannen zijn immers gebaseerd op een reductie van het verkeersaanbod als gevolg van de kilometerheffing.
Daarom heeft D66-fractievoorzitter Ralph de Vries schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten. Hij wil weten wat de gevolgen zijn van het stopzetten van de kilometerheffing. 
ControversieelDonderdag 18 maart debatteerde de Tweede Kamer met minister Eurlings over de kilometerheffing. Het CDA trok daar definitief de stekker uit de plannen van de eigen minister. De minister stuurde diezelfde dag een brief naar de Kamer waarin hij de voorbereidende handelingen voor de invoering van de kilometerheffing stopt, omdat de Kamer het onderwerp controversieel heeft verklaard.
In het nauwLos van het feit dat het hier om een doorzichtige en goedkope verkiezingsstunt van een CDA in het nauw gaat, wordt op pijnlijke wijze duidelijk dat de vijfde minister op rij er niet in slaagt om het breed gedragen principe van 'de gebruiker betaalt' om te zetten in beprijzing van het autogebruik. Echter deze draai van het CDA raakt ook de discussie over de pakketstudies in Utrecht.
Vragen1. Wat betekent het stopzetten van de kilometerheffing voor de pakketstudies in de provincie Utrecht, gezien het feit dat de kilometerheffing altijd uitgangspunt is geweest bij de doorberekening van de modellen?2. Staan de keuzes met betrekking tot pakketstudies met het stopzetten van de kilometerheffing nu op losse schroeven? Zo nee, waarom niet?3. Delen Gedeputeerde Staten de verwachting van D66 dat het afschieten van de kilometerheffing feitelijk onderdeel uitmaakt van de bezuinigingsronde die in Den Haag op stapel staat?