Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 7 maart 2010

Risico's vermogen provincie Utrecht

D66 wil weten of de vermogensportefeuille van de provincie Utrecht meer risico's loopt als gevolg van de verslechterende financiële situatie van Griekenland, Ierland en Italië. Fractievoorzitter Ralph de Vries heeft daarover schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten.

De D66 Statenfractie heeft in het recente verleden aandacht gevraagd voor en vragen gesteld over de vermogensporteuille van de Provincie Utrecht. Doel van deze vragen was inzicht te krijgen in de risico’s die provincie loopt voor wat betreft haar beleggingen naar aanleiding van de financiële crisis.

Inmiddels is gebleken dat Griekenland op de rand van een staatsbankroet staat en dat daarnaast de financiële situatie in Ierland en Italië verontrustend is te noemen.

Op 9 februari berichtte het Financieel Dagblad dat de provincie Noord-Holland als eerste decentrale overheid gaat schatkistbankieren bij de Nederlandse staat. De provincie gaat al haar geld, zo’n € 1 miljard, bij de Nederlandse staat aanhouden, zodat de provincie minder risico loopt. Noord-Holland kiest voor schatkistbankieren naar aanleiding van het bankroet van Icesavebank, waar de provincie € 78 miljoen had ondergebracht.

Naar aanleiding van bovenstaande wil D66 de volgende vragen aan Gedeputeerde Staten stellen:

  • Zijn de risico’s inzake de vermogensportefeuille van de Provincie Utrecht vanwege de ontwikkelingen in Griekenland, Ierland en Italië toegenomen? Zo ja, welke stappen ondernemen Gedeputeerde Staten om deze risico’s binnen de gestelde normen te houden?
  • Overwegen Gedeputeerde Staten om het voorbeeld van Noord-Holland te volgen door geheel of gedeeltelijk ook te gaan schatkistbankieren bij de Nederlandse staat? Zo nee, waarom niet?