Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 10 februari 2010

Verkeersontsluiting Fort Vechten roept vragen op

In het AD/Utrechts Nieuwsblad van 9 februari 2010 werd bericht over het nationaal bezoekerscentrum van de Nieuwe Hollandsche Waterlinie op Fort Vechten. Het fort wordt hiermee het onbetwiste educatieve hart van de vroegere verdedigingslinie, zo valt te lezen.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

De provincie stopt, evenals het Rijk, € 8 miljoen in het plan. Gedeputeerde Raven wordt geciteerd: “Veel geld gaat er ook naar de ontsluiting en de aanleg van fiets- en wandelroutes in de omgeving.”

Voorts werd gemeld dat Fort Vechten nu jaarlijks door 50.000 mensen wordt bezocht. Op piekdagen mogen dat er straks niet meer dan de huidige 4000 worden. Provincie en Staatsbosbeheer willen geen kermis op Fort Vechten, maar kiezen voor behoud door ontwikkeling.

De D66-statenfractie steunt de plannen voor een nationaal bezoekerscentrum op Fort Vechten. D66 heeft daarbij echter bij herhaling aandacht gevraagd voor de beperkte bereikbaarheid per auto van en parkeermogelijkheden bij Fort Vechten. Achtergrond vormden de bestaande beperkte ontsluitingsmogelijkheden per auto, de ongewenste vermenging van wandelaars, fietsers en automobilisten op toegangswegen (o.a. Marsdijk) naar het fort en het behoud van de landschappelijke waarden op en rond het fort.

Vragen

De D66 statenfractie is benieuwd naar de stand van zaken rond de verkeersafwikkeling en parkeervoorzieningen bij Fort Vechten en heeft daartoe de volgende vragen aan Gedeputeerde Staten voorgelegd:

  1. Wat zijn de concrete plannen voor de ontsluiting (per auto) en de aanleg van fiets- en wandelpaden? Hoeveel van het totale budget is met deze verkeersplannen gemoeid?
  2. Hoe zijn de landschappelijke waarden rondom Fort Vechten gewaarborgd binnen deze verkeersplannen?
  3. Op welke wijze gaan Gedeputeerde Staten het maximale aantal bezoekers van 4000 op piekdagen handhaven?
  4. Uitgaande van maximaal 4000 bezoekers op piekdagen, om hoeveel auto’s gaat het dan maximaal? Wat is het maximale aantal parkeermogelijkheden dat op en rond Fort Vechten wordt gecreëerd?
  5. Zijn in de plannen ook mogelijkheden opgenomen om autoverkeer aan de rand van het gebied af te vangen? [In het verleden waren er plannen voor extra parkeercapaciteit bij tankstation De Forten (voorheen Slagmaat genaamd).]

Ralph de vries, fractievoorzitter D66 Provincie Utrecht