Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 10 februari 2010

D66 stelt opnieuw vragen over Biltse Duinen

Tijdens de rondvraag van de RGW commissievergadering van 9 november 2009 heeft D66 aandacht gevraagd voor de situatie in het gebied De Biltse Duinen. De vragen die D66 stelde betroffen het handhaven van de Boswet met betrekking tot de illegale kapactiviteiten en de aanvraag voor het opwerpen van houtwallen door twee particuliere eigenaren.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

In antwoord op deze vragen heeft gedeputeerde Krol aangegeven dat de provincie handhavend zou optreden tegen de illegale houtkap. Voorts bevestigde gedeputeerde Krol dat  G.S. een aanvraag hadden ontvangen en dat G.S. voornemens zijn nadere eisen te stellen aan de opgeworpen hout- en takkenrillen. Daar voegde hij aan toe dat “deze kwestie kritisch beoordeeld moet worden, omdat het hier om een ongewenste ontwikkeling gaat.”

 

De D66 statenfractie is benieuwd naar de stand van zaken rond dit dossier en heeft de volgende vragen aan Gedeputeerde Staten gesteld:

  1. Is de provincie in het kader van de Boswet inmiddels handhavend opgetreden jegens de twee particuliere eigenaren? Is hierbij een zaak aanhangig gemaakt bij het Openbaar Ministerie? Zo nee, waarom niet?
  2. Welke beslissing hebben Gedeputeerde Staten genomen inzake de aanvraag voor het opwerpen van houtvallen door eerder genoemde eigenaren nu niet alleen het belang van het milieu in het geding is maar ook het behoud van de landschappelijke waarden in de Biltse Duinen? Welke motivatie ligt aan dit besluit ten grondslag?

Ralph de Vries, fractievoorzitter D66 Provincie Utrecht