Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 26 januari 2010

D66 stelt voorwaarden aan verbreding A27

De D66 Statenfractie in Utrecht stelt dat een verbreding van de A27 alleen onder bepaalde voorwaarden doorgang kan vinden. “D66 wil dat een eventuele aanpassing van de A27 gepaard gaat met verbetering van de leefbaarheid in Utrecht Oost,” aldus D66-statenlid Jacqueline Versteeg gisteren tijdens de vergadering van Provinciale Staten waar de huidige plannen werden besproken voor de verkeersproblematiek rondom Utrecht, de zogenaamde ‘Planstudie Utrecht’.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

Verbetering leefbaarheid Lunetten, Rijnsweerd en Voordorp

De A27 veroorzaakt nu al veel overlast voor de wijken Rijnsweerd, Voordorp en Lunetten. Bewoners wijzen er dan ook terecht op dat de grens reeds bereikt is. Als er plannen liggen om de A27 te verbreden, dienen daar wat D66 betreft voorwaarden aan gesteld te worden. Zo is het aanbrengen van een overkapping ter plaatse van Amelisweerd onvoldoende; dergelijke maatregelen moeten ook genomen worden bij de wijken Rijnsweerd en Voordorp. Verder benadrukt D66 het belang flink te investeren in een goede fietsinfrastructuur en in het Openbaar Vervoer. De verbreding van de A27 is wat D66 betreft hét moment om ook de lang gewenste spoorwegverbinding Almere-Utrecht-Breda voor te bereiden. Tot slot stelt D66 de voorwaarde dat door verbreding van de A27 de Hollandse Waterlinie niet mag worden aangetast.

Aansluiting N230 op A2: geen verslechtering leefbaarheid Maarssen

Een ander belangrijk aspect voor D66 van de Planstudie Utrecht betreft de aansluiting van de Noordelijke Randweg Utrecht. D66 wil dat de provinciale weg die nu aanwezig is in zijn geheel als <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />80 km weg wordt doorgetrokken. Daarbij stelt D66 als voorwaarde voor de aansluiting ter plaatse op de A2 dat de leefbaarheid in Maarssen niet verder mag verslechteren én niet ten koste mag gaan van woningen in Maarssenbroek. Het is dan ook van belang dat de gemeente Maarssen bij de vervolgplannen voor de Ring Utrecht nauw betrokken wordt. Hiertoe heeft de D66 Statenfractie een motie ingediend.

Onderzoek doorstroming Lunetten

Tenslotte constateert D66 dat er momenteel drie plannen op Rijksniveau rondom Lunetten plaatsvinden namelijk: 1.) de verbreding van de A27 Lunetten – Hooipolder, 2.) de verbreding van de A12 Lunetten – Veenendaal en 3.) de nu voorliggende Planstudie Ring Utrecht. Daarnaast ligt er nog een provinciaal plan voor een tweede ontsluiting van Houten (het zogenaamde Rijsbruggerwegtrace van de A12 Salto). Hoewel enkele jaren geleden is voorspeld dat deze tweede ontsluiting negatieve gevolgen zou hebben voor de doorstroming op de A12, heeft Rijkswaterstaat hiervoor destijds toch de voorkeur uitgesproken. Gezien de grootschalige wijzigingen die nu echter gaan plaatsvinden rond Knooppunt Lunetten verzoekt D66 Gedeputeerde Staten om bij de Stuurgroep A12 Salto en bij Rijkswaterstaat aan te dringen op nader onderzoek naar een optimale afwikkeling van het verkeer vanuit Houten op knooppunt Lunetten. Hiertoe heeft D66 de motie ‘Onderzoek doorstroming Lunetten’ ingediend. “Wellicht dat het alsnog ontsluiten van Houten Zuid via de Meerpaalvariant beter is voor zowel de doorstroming op de A27 als de A12 en daarmee voor de inwoners van zowel Houten als Bunnik een optimale oplossing wordt”, aldus D66-Statenlid Jacqueline Versteeg.