Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 7 januari 2010

D66 ziet niets in provinciale startersleningen

D66 heeft tijdens de statenvergadering van 19 januari als enige fractie tegen de instelling van een provinciaal fonds voor startersleningen gestemd. Onder het motto "schoenmaker blijf bij je leest" steekt D66 liever meer geld in het Fonds Stedelijk Bouwen en Wonen, de Stimuleringsregeling voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap en de Stimuleringsregeling Vernieuwend Bouwen en Wonen.

D66-statenlid Jacqueline Versteeg uitte kritiek op de opzet van de regeling, die tot rechtsongelijkheid leidt: “Het verstrekken van provinciale startersleningen is vrijblijvend. Als gemeenten eigen inwoners, mét sociale binding, meer kansen willen geven op de eigen koopmarkt, kunnen zij gewoon weigeren deze leningen aan mensen zonder sociale binding te verstrekken. En gemeenten die om voor hen moverende redenen mensen die in een lager koopsegment winkelen, liever niet dan wel willen, kunnen hen vooral niet tegemoetkomen door die startersleningen niet te gaan verstrekken. Ergo, met de provinciale regeling wordt de ongelijkheid voor zowel burgers als voor gemeenten, die al wel leningen verstrekken, alleen maar versterken.”

D66 wees ook op de gevolgen en risico’s van de kredietcrisis. Immers, met een stijgende werkeloosheid komt ook de terugbetaling van menig lening onder de druk te staan. Belangrijker nog: volgens D66 maakt de huidige crisis een provinciale starterslening overbodig. Jacqueline Versteeg citeerde ter onderbouwing hiervan uit het AD/Utrechts Dagblad en de Volkskrant: "Voor starters op de Nederlandse woningmarkt breken na jaren van uitsluiting eindelijk weer betere tijden aan. Door dalende huizenprijzen wordt een eigen huis voor hen weer bereikbaar. En minstens zo belangrijk voor starters is de hypotheekrente die volgens verwachting gaat dalen. Deze crisis werkt als een ontstopper."
Het feit dat D66 geheel alleen stond in deze afweging en opstelling weerhield de fractie er niet van om tegen het voorstel van Gedeputeerde Staten te stemmen.