Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 7 januari 2010

D66 dient motie van afkeuring in

D66 heeft in samenwerking met PvdA, SP, GroenLinks, Partij voor de Dieren en Mooi Utrecht tijdens de Statenvergadering van 8 december jl. gedeputeerde Ekkers stevig aan de tand gevoeld over de buslijn 120 op de route Breukelen-Utrecht. Sinds begin dit jaar is de commissie Mobiliteit , Milieu en Economie in de slag met de gedeputeerde vanwege het wegvallen van deze buslijn na de invoering van Randstadspoor op het NS-traject Utrecht-Breukelen.

D66 is steeds een groot voorstander geweest van deze invoering, maar heeft daarnaast ook gepleit voor het handhaven van een fijnmazig openbaar vervoersnetwerk. Naar de mening van D66 en andere oppositiepartijen heeft de gedeputeerde te laat en te langzaam gereageerd op de onrust bij de inwoners van Breukelen over het verdwijnen van bovengenoemde buslijn en het dringende verzoek van de Staten om een oplossing te vinden voor 14 december aanstaande. Daarbij heeft Ekkers ook nog eens de commissie MME niet tijdig en onvoldoende geïnformeerd toen daar nadrukkelijk om werd verzocht. Er ontstond een beeld van een gedeputeerde die de zaak traineerde en pas op het allerlaatste moment -om vijf óver twaalf- bijstuurde en met vervoerder Connexxion rond de tafel is gaan zitten om een oplossing te realiseren. Als tussenoplossing is nu een verbinding tussen lijn 120 en 20 geregeld, waarbij reizigers wel een noodzakelijk overstap in Maarssen moeten maken. Pas per 29 maart 2009 zal buslijn 120 zonder deze overstap mogelijk worden.

Naast deze halfslachtige oplossing was D66-fractievoorzitter Ralph de Vries boos op de gedeputeerde omdat hij de schuld hiervoor in een persbericht van 1 december vanwege technische problemen gemakzuchtig bij Connexxion legde. Ook in het debat wuifde hij iedere verantwoordelijkheid weg: de Staten hadden immers de kaders voor Randstadspoor in 2006 zelf vastgesteld. De coalitiepartijen CDA, VVD en Christenunie volgden deze redenatie maar al te graag. Echter deze starheid van redeneren en afschuiven van verantwoordelijk illustreert volgens D66 precies de manier waarop deze VVD-gedeputeerde denkt te moeten besturen. Ralph de Vries diende daarom mede namens GroenLinks een motie van afkeuring in, die verworpen werd.