Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 6 januari 2010

Hoe Europa-proof is de provincie Utrecht?

De statenleden Ralph de Vries (D66) en Dursun Kiliç (PvdA) hebben schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten gesteld over het Europa-proof zijn van (subsidie)regelingen van de provincie Utrecht. Met deze vragen willen ze duidelijkheid verkrijgen over de mate waarin alle provinciale regelingen voldoen aan Europese wet- en regelgeving op het gebied van staatssteun.

Medio 2008 zijn Gedeputeerde Staten begonnen met scan naar het Europa-proof zijn van alle (subsidie)regelingen. Doel van deze scan is om na te gaan of en in hoeverre deze regelingen up to date zijn met betrekking tot de Europese regels voor staatssteun.

Mede naar aanleiding van een workshop over staatssteun van professor Hessels op 2 maart jl. zijn de Statenfracties van D66 en PvdA benieuwd naar de resultaten van deze scan. Zo willen de fracties weten wie de scan heeft uitgevoerd en welke stappen Gedeputeerde Staten hebben genomen om regelingen die niet Europa-proof zijn te “repareren”. Bovendien is het van belang om te weten hoe het controleren van nieuwe provinciale regelingen op Europese regels voor staatssteun momenteel verankerd is in de ambtelijke organisatie.