Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 3 januari 2010

Provinciale Staten naar Europa

D66 statenleden Jacqueline Versteeg en Ralph de Vries namen op 18 en 19 november deel aan een werkbezoek van de vier Randstadprovincies aan Europese instellingen in Brussel. Het werkbezoek stond in het teken van actuele ontwikkelingen op Europees niveau en de gevolgen daarvan voor het middenbestuur.

Tijdens dit werkbezoek werd gesproken over rol en werkzaamheden van het Huis van de Nederlandse Provincies in Brussel, het Comité van de Regio’s, en de noodzaak van regionale samenwerking.