Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 2 december 2009

Meer samenhang en samenwerking in Jeugdzorg

D66 gaat akkoord met de voortgang van de vernieuwingsagenda ‘Utrecht Jeugd Centraal’ (UJC). Statenlid Jacqueline Versteeg (D66): Gedeputeerde Staten zijn goed aan de slag gegaan met de kritiek. Jeugdzorg is nu te complex georganiseerd. Daarom moeten we zorgen voor sterkere sturing en daarnaast focussen op samenwerking door alle sectoren heen.”

In augustus kwam de Auditcommissie Jeugdzorg met harde conclusies over waar het UJC  nu staat: de effectiviteit van sommige projecten is onzeker, en er is onvoldoende sturing. Ook is er sprake van versnippering: “Er is te weinig focus binnen de talloze projecten die er plaatsvinden. Daarmee is er sprake van onvoldoende samenhang tussen de projecten terwijl dat juist hetgeen was waarvoor UJC staat: gezamenlijk werken, door alle sectoren heen, aan een toegankelijke zorg.” Aldus Versteeg

Betere samenwerking 

Vergeleken met 2007 is veel gedaan. Maar in 2009, met het voortschrijdende inzicht wat iedereen kan opdoen uit de stapel rapporten die afgelopen jaar is geproduceerd over alles wat mis is in de jeugdzorg, is het onvoldoende. Dat verklaart ook de twee aanbevelingen die de Auditcommissie met name doet: meer sturing op resultaten en op verbinding van de verschillende programmalijnen. Er moet meer samenwerking komen door alle sectoren heen: de samenhang komt nu onvoldoende uit de verf. Dit is met name zo belangrijk als je bedenkt dat sinds 2002 er niet méér kinderen zorg ontvangen maar dat eenzelfde aantal kinderen veel wel meer zorg afneemt.  Van de kinderen die ernstige problemen hebben en jeugdzorg ontvangen, ontvangt zo’n 10% diverse zorgondersteuning met vele wisselmomenten; zij zijn zoekende naar de juiste zorg maar deze blijkt onvoldoende effectief te zijn. Dit betreft veelal de gezinnen met meerdere problemen. Er wordt geen passende zorg ontvangen, en zorg die onvoldoende vroeghulp én onvoldoende nazorg kent. Het zijn deze kinderen/gezinnen die stuklopen op de complex georganiseerde en gefragmenteerde zorg”.

Passende zorg voor iedereen

Het vernieuwingsprogramma UJC moet gaan waarmaken waar het voor staat: sámen werken aan een toegankelijke zorg. Dan kan de zorg veranderen en kunnen we deze kinderen en gezinnen goed gaan helpen. Daarmee vindt D66 de investering in UJC zinvol. Dan staan immers al veel meer neuzen diezelfde broodnodige kant op; de kant van de samenwerking dwars door alle sectoren heen.