Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 12 november 2009

Kruideniersmentaliteit nekt plan Soesterberg

De fractie van D66 stemt niet in met de definitieve plannen voor de vliegbasis Soesterberg. In die plannen wordt o.a. uitgegaan van de bouw van 440 woningen in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De herinrichting van de vliegbasis biedt een unieke voor de natuur in de provincie Utrecht. Het eindresultaat is in de ogen van D66 echter veel te mager, juist waar het gaat om natuurwaarden en versterking van de EHS.

Van de provincie mag de herinrichting geen geld kosten. Dit betekent dat alle kosten moeten worden terugverdiend met woningbouw. Dit uitgangspuntleidt tot een magere winst voor de natuur en de bouw van 440 woningen in de Ecologische Hoofdstructuur. Hiermee is de ´unieke kans´ voor de natuur dus verkeken.

D66-fractievoorzitter Ralph de Vries: "Het is voor D66 moeilijk te begrijpen dat de provincie, die in deze periode ruim € 400 miljoen besteedt aan de Samenwerkingsagenda, op dit dossier ineens zo´n kruideniersmentaliteit aan de dag legt. Als er ooit een project is geweest dat een provinciale investering rechtvaardigt, dan is dit het wel." Wat D66 betreft mag de herinrichting van de vliegbasis de provincie best het nodige geld kosten. De Vries: “Het gaat om een uniek project met een enorme uitstraling, dat nog generaties lang gezichtsbepalend voor de provincie zal zijn. Daar moeten we in investeren.”