Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 12 november 2009

D66: Geen bedrijventerrein in polder Bijleveld

D66 wil dat de provincie goed samenwerkt met gemeentes als het gaat om de ontwikkeling van bedrijventerreinen. Onlangs bracht de D66-statenfractie een werkbezoek aan Woerden, waar de ontwikkeling van een bedrijventerrein in polder Bijleveld aan de orde kwam.

Vanuit het college van B&W werd kritiek geuit op de gebrekkige samenwerking met de provincie op dit dossier. Daarbij maakte het bezoek duidelijk dat betrokken omwonenden zich verzetten tegen een terrein in de groene ruimte. Naar aanleiding van dit werkbezoek vroeg D66 daarom aan Gedeputeerde Staten om meer duidelijkheid op dit dossier.

D66 vraagt gedeputeerde Krol om eerst bestaande bedrijventerreinen op te knappen voordat er op nieuwe plekken gebouwd gaat worden. Moet er toch gebouwd worden, dan maakt D66 geen onderscheid tussen regionale en lokale behoeften. D66-fractievoorzitter Ralph de Vries: "De provincie moet de regie pakken en één duidelijke lijn trekken met de gemeente. Nu laat Krol teveel ruimte open om op grond van lokale behoefte in Bijleveld een bedrijventerrein te bouwen."