Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 28 september 2009

Besluitvorming nieuw provinciehuis moet democratischer

D66 vindt de besluitvorming over het toekomstige provinciehuis aan alle kanten rammelen. Geboden informatie was onvolledig, kwam pas kort voor een vergadering beschikbaar en was gedeeltelijk vertrouwelijk. Hierdoor was het niet mogelijk om deskundig advies in te winnen. Jacqueline Versteeg (D66): "Op deze manier worden Provinciale Staten de besluitvorming ingerommeld."

De aankoop en verbouwing van het Fortis gebouw brengt enorme bedragen met zich mee. Daarom pleiten D66 en de overige oppositiepartijen voor een risico-analyse en een second opinion. De coalitie wijst een risico-analyse echter van de hand.

D66 verwijt Gedeputeerde Staten de keuze voor Fortis geheel naar zich toegetrokken te hebben, zodat de staten slechts gevraagd werden een cheque van meer dan € 80 miljoen te tekenen. De coalitie verkwanselde hiermee de volksvertegenwoordigende rol van Provinciale Staten. "Het is toch niet alleen aan D66 en de andere oppositiepartijen om het algemeen belang in 't oog te houden? We moeten zorgen dat er gedegen openbaar bestuur plaatsvindt, waarbij Provinciale Staten hun controlerende rol optimaal kunnen uitoefenen. Als dat niet gebeurt dan is dat de dood in de pot voor de democratie", aldus Versteeg.