Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 21 september 2009

Geef duidelijkheid over helihavens

D66 wil duidelijkheid over de plannen voor helihavens in de provincie Utrecht. Helihavens zorgen voor overlast en zijn een aanslag op het milieu. De provincie moet daarom duidelijke eisen stellen. Maar de huidige plannen zorgen nog voor verwarring. Commissielid Niels Hoefnagels (D66): “Gedeputeerde Staten moet heldere voorwaarden stellen. We moeten voorkomen dat omwonenden jarenlang in onzekerheid zitten over de nieuwe helihavens.”

De Provincie Utrecht publiceerde in juli een ontwerp voor de provinciale Luchtvaartnota.
Na publicatie stelt Helinet, een ondernemer die graag een netwerk van helihavens wil opzetten, dat een helihaven in Utrecht Leidsche Rijn nu mogelijk wordt. Maar bij de bespreking van de conceptnota zei gedeputeerde voor milieu De Jong (Christenunie) dat de provincie zich moet afvragen of in Utrecht wel ruimte is voor helihavens. Dat zou het uitgangspunt moeten zijn voor de definitieve Luchtvaartnota. Maar in de plannen die er nu liggen is weinig van die terughoudendheid over.

D66 wil dat bewoners nu duidelijkheid krijgen. Niels Hoefnagels: "Provincie Zuid-Holland voegt aan de eisen voor een nieuwe helihaven toe dat deze minimaal 500 meter van woningen af moet komen te liggen. Dat levert helderheid op voor de bewoners, zonder de regels veel strenger te maken."

D66 rekent erop dat gedeputeerde De Jong zijn woorden kracht bij zet, door de eisen duidelijker te maken. Helihavens geven een beperkte oplossing voor het mobiliteitsprobleem. Laten we de overlast en milieubelasting ervan tenminste tot een minimum beperken.