Steun ons en help Nederland vooruit

Ruimte maken, kansen bieden

D66 Provincie Utrecht

PS 29 januari 2020: Maidenspeech Statenlid Lyke Veen

Woensdag 29 januari 2020 stond er weer een vergadering van de Provinciale Staten gepland. Een vergadering met opnieuw een overvolle agenda. Twee agendapunten springen in het oog: Het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer “Bouwen aan regie” en daarnaast het punt Afwegingskader uitbreidingslocaties wonen. Beide punten komen voor rekening van Statenlid Lyke Veen die Wonen in haar portefeuille heeft. Het onderwerp Wonen is Lyke uit het hart gegrepen: “De woningnood in Utrecht dreigt een crisis te worden. Het water staat woningzoekenden inmiddels aan de lippen. Ook ik ervaar aan den lijve hoe moeilijk het is om betaalbare woonruimte te vinden”.