Steun ons en help Nederland vooruit

Kies voor de toekomst

D66 Provincie Utrecht

Vergaderdrukte voor het zomerreces

Maandag 20 juli is het reces ingegaan. Voorafgaand aan het reces is er nog druk vergaderd door Provinciale Staten Utrecht om alle Statenstukken op tijd af te kunnen handelen. En dat is gelukt! Na vele uren digitaal vergaderen kunnen de Statenleden nu genieten van een welverdiend reces. Alle Statenvoorstellen zijn door PS aangenomen. Klik door voor een overzicht van de belangrijkste voorstellen tijdens de PS vergaderingen van 8, 15 en 16 juli en de inbreng van D66.