Steun ons en help Nederland vooruit

Ruimte maken, kansen bieden

D66 Provincie Utrecht

Jelle Bijleveld: stagiair bij de D66 Statenfractie Utrecht

“Wat de provincie doet was voor mij altijd vaag. Dankzij mijn stage heb ik een veel duidelijker maar ook veelzijdiger beeld gekregen. Zo heb ik van de griffie geleerd, dat bij elk vraagstuk in de toekomst, de eerste vraag die ik moet stellen is: ‘wie gaat er nu eigenlijk over?’.”