Steun ons en help Nederland vooruit

Kies voor de toekomst

D66 Provincie Utrecht

Vergadering Provinciale Staten Utrecht op 10 en 17 november 2021

Begroting Op 10 november heeft Provinciale Staten hybride vergaderd over de programmabegroting. Fractievoorzitter Marc de Droog heeft namens D66 een amendement ingediend ‘Meer structuur in beleidsdocumenten’ om meer zicht te krijgen op de samenhang van het provinciale beleid. Dit amendement is met algemene stemmen aanvaard. Daarnaast is D66 mede indiener van de motie ‘Langetermijnstrategie’ en van de motie ‘Wet van Wijntjes’. Beide moties zijn door de Staten aanvaard. Ook de programmabegroting is door de Staten aangenomen.