Steun ons en help Nederland vooruit

Ruimte maken, kansen bieden

D66 Provincie Utrecht

Opening expositie Fietspad van de Toekomst door Erwin Kamp

Onder ruime belangstelling is maandag 15 juli jl. in het fietscafé De Proloog in Amerongen de expositie Fietspad van de Toekomst geopend. Voorafgaand aan de opening ondertekenden verschillende burgemeesters en wethouders van de gemeenten: Utrechtse Heuvelrug, Utrecht, Bunnik, Veenendaal, Zeist en Rhenen met de portefeuille mobiliteit een intentieovereenkomst voor de aanleg van een snelfietsroute tussen Utrecht en Veenendaal.