Steun ons en help Nederland vooruit

Kies voor de toekomst

D66 Provincie Utrecht

Hybride PS vergaderingen met online stemmingen

Woensdag 23 en 30 september hebben de eerste vergaderingen plaatsgevonden van Provinciale Staten na het zomerreces. In verband met corona is er hybride vergaderd: een deel van de Statenleden heeft de vergadering thuis online gevolgd en een deel is fysiek aanwezig geweest in de Statenzaal of elders in het Provinciehuis. De stemmingen over de Statenvoorstellen en moties en amendementen mogen volgens de wet niet hybride plaatsvinden. Daarom is er ’s avonds een online PS gehouden waarbij alle voorstellen in stemming zijn gebracht. Hieronder een overzicht van de belangrijkste onderwerpen en de inbreng van D66.