Steun ons en help Nederland vooruit

Ruimte maken, kansen bieden

D66 Provincie Utrecht

RPO Omgevingswet/ Omgevingsvisie d.d. 13 november 2019

Eén keer per jaar organiseert de D66 Statenfractie Utrecht een Regionaal Politiek Overleg met D66 Raadsleden en Wethouders in de provincie over een specifiek thema. Dit keer is vanwege de actualiteit gekozen voor de Omgevingswet/-visie. Het doel is om input te halen en te geven.