Steun ons en help Nederland vooruit

Ruimte maken, kansen bieden

D66 Provincie Utrecht

Krediet voor de Uithoflijn verstrekt

Begin februari werd duidelijk dat de Uithoflijn pas in 2019 gaat rijden, ruim een jaar later dan gepland en dat brengt een kostenplaatje van 84 miljoen mee voor de Gemeente Utrecht en Provincie Utrecht. Op 19 februari heeft Provinciale Staten ingestemd met het Statenvoorstel om extra krediet te verlenen om de Uithoflijn te realiseren.